Acil Eylem Planı

ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASI

18.06.2013 tarih ve 28681 Resmi Gazete de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği işveren Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli önlemleri almalıdır.

Acil Eylem Planları;

  • Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir
  • Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir
  • Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenmelidir.

Acil Durum Eylem Planı ile tüm iş yerleri acil durumlara karşı hazırlıklı olacak;

  • Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması
  • Acil Durum Planlarının yapılması
  • Acil Durum Toplanma Bölgelerinin belirlenmesi
  • Acil Durum İşaretleme Çalışmaları
  • Yangınla mücadele ilk yardım arama kurtarma ve tahliye