Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

20.07.2013 tarihinde yayınlanan ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,  Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’ e göre işveren işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

İşveren;

  • 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için çalışan başına yılda en az 35 dakika
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için çalışan başına ayda en az 6 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ayda en az 9 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ayda en az 12 dakika

Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personellerimizin vereceği bazı hizmetler;

  • Çalışanların sağlık ve kayıtlarını işer giriş/periyodik muayenelerine yazmak
  • İş yeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışanların sağlık gözetimlerini yapmak
  • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak