İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI

 • Çalışanlara En Yüksek Seviyede Sağlıklı Ortam Sağlamak
 • Çalışma Şartlarının Olumsuz Etkilerinden Çalışanları Korumak
 • Çalışan İle İşyeri Arasındaki Uyumu Sağlamak
 • Ürünün ve Üretimin Güvenliğini Sağlamak
 • Oluşabilecek Maddi ve Manevi Zararları Ortadan Kaldırmak

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ‘’ gereği 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ‘’İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’ e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfını ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşverenler, işyerlerinin tehlike durumlarına göre;

 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B,C sınıfı, çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A ve B sınıfı, çalışan başına ayda en az 20 dakika
 • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A sınıfı, çalışan başına ayda en az 40 dakika

İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

 

İş Güvenliği Uzmanlarımızın Sunduğu Hizmetler

 • İşverene ve Çalışanlara Gerekli Eğitimleri Vermek
 • Yıllık Çalışma ve Eğitim Planlarını Oluşturmak
 • İş Yerinde Gözetim ve Denetim Sistemi Kurmak ve Yönetmek
 • Alt İşverenlerin Denetimini yaparak Yönetime Rapor Sunmak
 • Risk Değerlendirmesi Yapmak
 • Acil Durum Planı Hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlamak
 • Çalışma Talimatlarını Hazırlamak
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamak
 • Kimyasal Madde Risk Değerlendirmesi Yapmak
 • Kimyasal Maddelerle Çalışma Prensiplerini Belirlemek
 • Kimyasal Maddelerin Depolanma Şartlarını Belirlemek
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi Konusunda İşverene Tavsiyelerde Bulunmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Toplanmasına Yardımcı Olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Düzenlenmesine Yardımcı Olmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulların da Alınacak Kararlarda İşverene Tavsiyelerde Bulunmak
 • Topraklama Tesisatının ve Paratonerin Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrollerini Takip Etmek
 • Basınçlı Kaplar ve Kazanların Periyodik Kontrollerini Takip Etmek