İşe Giriş Sağlık Muayeneleri

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 28713 sayılı ‘’İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik’’ e göre çalışanlar işe girmeden önce sağlık gözetiminden geçmeli ve İşyeri Hekimi tarafından kontrol edildikten sonra çalışanın sağlık durumuna uygun olmayan işlerde çalıştırılmamalıdır.

Sağlık Personelleri ve Laborantlarımız Tarafından İşe Girişte Verilen Sağlık Hizmetlerimiz;

  • İşe Giriş Muayene Raporu
  • Akciğer Grafisi
  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
  • Odyo İşitme Testi
  • Portör Muayeneleri
  • Kan Grubu Testi
  • Hepatit Testleri
  • Genel Fiziki Muayene
  • Tetanoz Aşısı
  • Tam Kan Testleri