İSG Eğitimleri

İşverenler İşyerlerinin Tehlike Durumlarına Göre;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az 16 saat
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir defa en az 12 saat
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda bir defa en az 8 saat

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini çalışanlarına vermek zorundadır.

Eğitimin Amacı;

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, oluşabilecek tehlikelere karşı çalışanları bilgilendirmek ve doğru çalışma kültürünün oluşturulmasını sağlamak. İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

Eğitim Konuları;

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlk yardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Tahliye ve kurtarma