İşyeri Hekimi

6331 sayılı ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ‘’ çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ‘’ e göre; İşveren işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır.

İşverenler işlerinin tehlike sınıfına göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer İşyerlerinde;

 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika

İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimlerimizin Sunduğu Hizmetler;

 • İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak
 • İşyerinde Çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak
 • Gece Postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yıllık çalışma planın yapılmasında işverene tavsiyelerde bulunmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yıllık eğitim planın yapılmasında işverene tavsiyelerde bulunmak
 • Risk Değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılıp tavsiyelerde bulunmak
 • İş sağlığı ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak