Mobil Sağlık

MOBİL SAĞLIK ARACI

13.04.2005 tarihli ve 2005/67 sayılı ‘’Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Hakkında Genelge’’ ye göre çalışanların yıllık periyodik sağlık muayeneleri tarafımızca yetkili sağlık çalışanları ile yapılmakta iş yeri hekimlerimiz tarafından sonuçlar değerlendirilerek iş yerlerine bildirilmektedir.

Mobil Sağlık Aracı Tarafından Yapılabilen İşlemler;

  • Odyo İşitme testi
  • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
  • Akciğer Grafisi (Testi)