Risk Analizi

RİSK ANALİZİ

30 Haziran 2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunundaki ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmelik’’ e göre tüm iş yerleri Risk Analizi yapmak/yaptırmak zorundadır.

Risk Değerlendirmesi;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda bir
 • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinden 4 yılda bir
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 6 yılda bir

Yapılıp güncellenmelidir.

Bu süreler dolmadan Risk Değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren durumlar;

 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayı meydana geldiğinde
 • İş yerinin taşınması durumunda
 • İş yerinden büyük çaplı değişiklik yapılması durumunda
 • Üretim akışı değiştirildiğinde
 • İş yerini dışarıdan etkileyecek yeni bir tehlike saptandığında
 • Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görüldüğünde
 • İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklik yapıldığında

Risk Değerlendirmesinin İşletmeye Sağlayacağı Yararlar;

 • İşletmenin sağlık giderleri azalacak
 • Tazminat giderleri azalacak
 • Verimlilik artacak
 • Üretim ve ürünün kalitesi artacak
 • Doğru çalışma yöntemlerinin belirlenmesiyle çalışma verimi artacak