headerimage
 
Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın
Anlaşmalı Hastanelerimiz
Sağlık Taraması
Mobil sağlık ve işe giriş sağlık muayeneleri hizmetini vermekteyiz
Anlaşmalı Tam-med Hastasinden %20 indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı

İşyerinin tehlike sınıfını ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır

İşyeri Hekimliği

İşverenler işlerinin tehlike sınıfına göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan

Diğer Sağlık Personeli

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,  Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İSG Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, oluşabilecek tehlikelere karşı çalışanları

Risk Analizi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda bir – Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinden

Acil Eylem Planı

Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir – Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir Az tehlikeli işyerlerinde 6

Mobil Sağlık

Odyo İşitme testi – SFT (Solunum Fonksiyon Testi) – Akciğer Grafisi (Testi)

Hijyen Eğitimi

5 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 28698 sayılı ‘’Hijyen Eğitim Yönetmelik’’